Vstupní vyšetření a konzultace

Vstupní vyšetření a konzultace probíhá na úplně první návštěvě, kterou absolvujete v našem zdravotnickém zařízení. Zpravidla trvá 60 minut. Probereme spolu druh a charakter Vašich obtíží a budeme se snažit najít jejich hlavní příčinu. Na základě našich zjištění Vám navrhneme vhodný rehabilitační plán.

Na úvodní vyšetření a konzultaci je vhodné s sebou donést výsledky z lékařského vyšetření.  

Co vše je zahrnuto ve vstupním vyšetření a konzultaci:

  • odběr anamnézy
  • provedení nezbytných vyšetření
  • sestavení rehabilitačního plánu
  • fyzioterapeutické ošetření
  • zacvičení do autoterapie