Metody

Senzomotorická stimulace 

Využití nestabilních ploch pro aktivaci vzpřímeného držení těla, oslovení hlubokého stabilizačního systému a zlepšení stability.

Synergická reflexní terapie 

Manuální terapie určená pro klienty s poruchou centrální nervové soustavy (DMO. RS, CMP, aj.). Dále pro poruchy pohybového aparátu (skoliózy, pooperační a poúrazové stavy, aj.)

Manuální lymfatická drenáž 

Jemná terapeutická technika, která pomáhá k uvolnění lymfy, podporuje vstřebávání a transport mízního systému. Nepůsobí bolestivé pocity ani prokrvení tkáně. Při masáži nejsou použity žádné masážní oleje ani emulze.

Škola zad 

Terapie zahrnující teoretické i praktické dovednosti pro eliminaci a prevenci bolesti zad. Cílem je změna pohybových návyků při běžných denních činnostech (chybné držení těla, zvedání věcí, sed, práce ve stoji, aj.). 

Bazální stimulace 

Koncept, který stimuluje vnímání, komunikaci, pohybové schopnosti klienta a kvalitu života.

Činská masáž plosky nohy An Mo - Reflexní terapie

Čínská reflexní masáž, která uzdravuje reflexní zóny, meridiány a akupresurní body. Je prvkem tradiční čínské medicíny a má účinky na jednotlivé orgány a tělo jako celek. Masáž může pomoci k relaxaci, zbavení stresu a únavy, zlepšení imunity, oběhu čchi a krve.

Rehabilitace spastické parézy dle J. M. Graciese 

Terapeutický koncept určen pro pacienty s centrálními spastickými obrnami zejména po cévní mozkové příhodě. Obsahuje analýzu spastické obrny, z které pak vychází terapeutický plán a cílená terapie. Cílem je naučit pacienta cvičit samostatně, dlouhodobě a intenzivně, a to i v domácím prostředí.

Kinesiotaping 

Fyzioterapeutická metoda využívající speciální lepící pásky k eliminaci patologických změn tkáně. Aplikaci kinesiotapu je vždy nutné zkonzultovat s fyzioterapeutem.

Baňkování dle tradiční čínské medicíny 

Jedná se o ovlivnění svalů, tkání a akupunkturních bodů podtlakem. V místě přiložení baňky dochází k maximálnímu nahromadění krve a prohřátí tkáně - tak vzniká hematom. Při jeho hojení se uvolňují svalové spasmy, na drahách se rozproudí tok čchi a zmizí stagnace. Nezaměřujeme se pouze na svaly, ale prostřednictvím akupunkturních bodů ovlivňujeme i orgány a systémy.


V rámci terapie využíváme také prvky:

  • Sensorické integrace 
  • Bobath konceptu
  • Míčkové facilitace
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • Léčebné metody NEURAC® 
  • CI terapie