Metody a léčebné postupy

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Vychází z myšlenky, že mozek nemyslí ve svalech, ale myslí v pohybech. Využívají se správně volené polohy, aktivní i pasivní pohyby proti gravitaci či odporu. Dochází k aktivaci motorických neuronů, což vede ke zkvalitnění provedení pohybu a zrychlení odpovědi pohybové soustavy na pohyb, změnu polohy nebo statické zatížení. Dále lze využít ke zmírnění bolesti, zvýšení rozsahu pohybu, svalové síly a stability kloubu, snížení svalového napětí, zlepšení svalové koordinace, aj.

Indikace

 • Funkční onemocnění pohybového systému - svalové dysbalance, poruchy pohybových stereotypů. aj.
 • Neurologická onemocnění - transverzální míšní léze, periferní neuropatie, roztroušená skleróza, stav po CMP atd.
 • Pooperační a poúrazové stavy 
 • Degenerativní onemocnění kloubů

Metoda Ludmily Mojžíšové


Terapie se zaměřuje na poruchy funkce pohybového aparátu. K řešení problémů přistupuje co nejšetrnějším způsobem – spočívá v uvolnění a protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů a mobilizaci zablokovaných kloubů.

Indikace:

 • Menstruace - bolest, nepravidelný cyklus
 • Nemožnost otěhotnět, donosit plod
 • Bolesti páteře, pánve, kostrče, kloubů
 • Dyskomfort při pohlavním styku
 • Časté blokády žeber
 • Bolesti hlavy
 • Inkontinence nebo retence moči/stolice
 • Zlepšení nálezu patologického spermiogramu.
 • Skolióza, aj.

Terapie suchou jehlou

Využití ultratenké flexibilní jehličky, kterou terapeut zavádí do bolestivého spouštového bodu ve svalovém vlákně a čeká na fenomén tání. Aplikace suché jehly má analgetický účinek. Aplikací nemusíme dosáhnout úplného odstranění bolesti, ale můžeme ji zmírnit či ovlivnit v rámci řetězení. Je využívána zejména tam, kde neinvazivní techniky byly neefektivní.

Indikace

 • Bolestivé stavy pohybové soustavy - akutní i chronické
 • Bolesti hlavy
 • Poúrazové a pooperační bolestivé stavy
 • Úponové bolesti (tenisový loket, golfový loket, aj.)
 • Bolesti ramenním, kyčelních a kolenních kloubů

Kraniosakrální terapie

Cranium - lebka, sacrum - kost křížová

Jemná manuální terapie, která pracuje s nervovou soustavou, kostmi, svaly, fasciemi a tekutinami těla. Snahou terapie je navození autoregulačních procesů organismu klienta a obnovit rovnováhu napětí těla. Pracuje se v klidném a příjemném prostředí. Terapie často přináší hlubokou relaxaci, uvolnění, volnější dýchání, aj.

Indikace

 • Chronické bolesti (záda, klouby, hlava, apod.)
 • Migrény, závratě, tinitus, neuralgie trigeminu
 • Pooperační a poúrazové stavy
 • Degenerativní a zánětlivá onemocnění kloubů, páteře a nervového systému 
 • Uvolnění traumatických psychických a fyzických zážitků, detoxikace organismu, a jiné.

Synergická reflexní terapie (SRT)

Manuální technika, která vede k odstranění, zmírnění či předcházení patologických projevů na pohybovém aparátu. Terapie je kombinací reflexně terapeutických metod - myofasciální techniky, měkké techniky, akupresura, masáž reflexních zón, mobilizace, korekce patologického postavení hlavy, trupu a končetin.

Indikace

 • Poruchy centrální nervové soustavy - dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, a.
 • Vrozené i získané vady pohybového systému
 • Vady řeči, učení, hyperaktivita

 • Pooperační a poúrazové stavy

 • Vadné držení těla 

Respirační fyzioterapie

V rámci respirační fyzioterapie (RF) se zabýváme dýcháním pacienta. RF je také součástí léčebné rehabilitace například při bolestech pohybového systému, aj. Zaměřujeme se na korekci držení těla a dechového stereotypu, aktivaci dýchacích svalů. Mezi účinky RF se řadí například zmírnění dechových obtíží, zlepšení pohyblivosti hrudníku a páteře, usnadnění vykašlávání, zlepšení fyzické kondice a psychiky, snížení bolesti hlavy.

Indikace

 • Bolest zad a pohybového aparátu
 • Respirační onemocnění - asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), prodělané onemocnění COVID-19 a post COVID syndrom
 • Zvýšená dušnost, kašel
 • Pro zvýšení fyzické zdatnosti

Senzomotorická stimulace

Využití nestabilních ploch (balanční čočky, bosu, minitrampolína, gymball, overball, blackroll, airex podložka, TRX, aj.) aktivaci vzpřímeného držení těla, oslovení hlubokého stabilizačního systému a zlepšení stability. Jednotlivé cviky se vybírají individuálně dle stavu pacienta. Začíná se od nejjednodušších cviků a postupně dochází k navyšování zátěže.

Indikace

 • Vadné držení těla
 • Nestabilita pohybového aparátu
 • Bolesti pohybového aparátu
 • Svalové dysbalance
 • Poruchy rovnováhy
 • Prevence úrazů a bolestivých syndromů
 • Pooperační a poúrazové stavy
 • Zvýšení reakceschopnosti organismu na změny terénu

Manuální lymfatická drenáž

Jemná terapeutická technika, která pomáhá k uvolnění lymfy, podporuje vstřebávání a transport mízního systému. Nepůsobí bolestivé pocity ani prokrvení tkáně. Má detoxikační, regenerační, relaxační a kosmetický účinek.

Indikace

 • Pooperační a poúrazové stavy
 • Lymfatické otoky
 • Detoxikace organismu
 • Regenerace a zvýšení imunity organismu a zlepšení metabolismu
 • Migrény a bolesti hlavy
 • Kosmetické důvody - celulitida, zlepšení stavu pokožky obličeje

Bazální stimulace

Koncept, který stimuluje vnímání, komunikaci, pohybové schopnosti klienta. Výrazně podporuje kvalitu života. Využívá regeneračních schopností mozku, který se přizpůsobuje vzniklým změnám po úraze či onemocnění. Používá různé techniky jako třeba doteky, vibrace, změna teplot, polohování, koupel, masáž, vestibulární stimulaci. Také využívá stimulaci chuťovými, zvukovými, čichovými a zrakovými podněty. Vlivem stimulů dochází k znovuobnovení porušených nervových spojů. Přínosem je také zapojení blízkých osob do péče o klienta.

Indikace

 • Porucha vědomí
 • Poúrazové a pooperační stavy
 • Pacienti, kteří jsou neklidní, umírající, s demencí
 • Domovy pro seniory, hospice, domácí péče, ústavy sociální péče

Baňkování dle tradiční čínské medicíny

Jedná se o ovlivnění svalů, tkání a akupunkturních bodů podtlakem. Pro ošetření se využívají skleněné baňky, které se před samotnou aplikací zahřejí, tím vznikne v baňce podtlak a po přiložení baňky na kůži se nasaje část svalu. V místě přiložení baňky dochází k nahromadění krve a prohřátí tkáně, čímž se sníží svalový hypertonus a bolest,  na drahách se rozproudí tok čchi a zmizí stagnace.

Indikace

 • Uvolnění svalového hypertonu
 • Detoxikace organismu
 • Zlepšení krevního oběhu
 • Zvýšení imunity, hormonálního a lymfatického systému
 • Snížení bolesti pohybového aparátu
 • Bolesti hlavy, migréna, snížení unavy  

Kinesiotaping

Doplňková fyzioterapeutická metoda využívající speciální lepící pásky, které pomáhají ovlivnit stav pohybového systému. Mezi účinky kinesiotapu řadíme například snížení bolesti, zlepšení kvality pohybu a kloubní pohyblivosti, zrychlení regenerace, uvolnění svalového napětí, zmírnění otoků.

Indikace

 • Bolest pohybového aparátu
 • Plantární fascitida, patní ostruha
 • Hallux valgus
 • Příčné i podélné plochonoží
 • Tenisový, golfový loket
 • Impingement syndrom, zmrzlé rameno, artróza
 • a jiné

Činská reflexní masáž plosky nohy An Mo

Čínská reflexní masáž působí na reflexní zóny, meridiány a akupresurní body. Je prvkem tradiční čínské medicíny a má účinky na jednotlivé orgány a tělo jako celek. Masáž může pomoci k relaxaci, zbavení stresu a únavy, zlepšení imunity, oběhu čchi a krve. Dále má vliv na pohybový systém, detoxikaci organismu, psychiku a podporuje lymfatický systém.

Indikace

 • Únava - psychická i fyzická
 • Stres
 • Bolesti pohybového aparátu
 • Posílení imunity

V naší terapii také využíváme prvky:

 • Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)
 • Bobath konceptu
 • Neurac
 • Senzorické integrace

Přístroj OmniHi5

OmniHi5™ je inovativní rehabilitační systém zaměřený na podporu neuroplasticity mozku a zlepšení funkčnosti horní končetiny. Jeho účinnost spočívá v stimulaci na základě EMG.

Díky OmniHi5™ dochází ke zvýšení funkčního rozsahu pohybu horní končetiny u pacientů trpících hemiplegií nebo parézou, což umožňuje provádění aktivního motorického tréninku.

 • zlepšuje nárůst nebo udržení rozsahu hybnosti
 • redukuje svalový spasmus
 • zastavuje svalovou atrofii
 • reedukuje svaly
 • zvyšuje lokální krevní oběh