Individuální ambulantní fyzioterapie

  • určeno pro děti i dospělé
  • jedná se o ambulantní docházení do naší provozovny
  • frekvence docházení je individuální dle charakteru a akutnosti Vašich obtíží (např. 1 - 3x týdně, ale také např. 1x za měsíc)
  • délka terapie 30 minut či 1 hodina
  • terapie probíhá na základě vypracovaného individuálního léčebno-rehabilitačního plánu z úvodní konzultace a vyšetření
  • využíváme techniky a metody ke zmírnění bolesti, zlepšení fyzických schopností a úpravy pohybových stereotypů

V ceníku můžete také nalézt naše zvýhodněné cenové nabídky na tento druh terapie.