Intenzivní neurorehabilitační program

Tento program je určený pro děti a dospělé s DMO, po CMP, po kraniotraumatech, po amputacích a s jiným neurologickým/genetickým onemocněním.

Rozdílem mezi ambulantní fyzioterapií a intenzivním neurorehabilitačním programem je nejen intenzita cvičení (každý pracovní den), ale i v délce cvičení, kterou je možné přizpůsobit každému klientovi na míru dle jeho potřeby a schopností.

Délku terapie je možné nastavit od 1 do 2,5 hodin, v délce minimálně 1 týden (tedy min. 5 terapií). Terapie probíhá každý pracovní den (pondělí - pátek). Délka pobytu je individuální podle potřeb a možností klienta.

V rámci intenzivního programu jsou individuálně na základě konzultace s terapeutem nabízeny také doplňkové procedury - fyzioterapie ruky, částečná masáž, čínská reflexní masáž plosky nohy An Mo, baňkování dle TČM, manuální lymfodrenáž, kinesiotaping, canisterapie, aj. dle aktuálního ceníku.

Každému klientovi bude sestaven individuální léčebno-rehabilitační plán na základě neurologického a kineziologického vyšetření a zejména na základě individuálních potřeb klienta.

Celý program také s doplňkovými procedurami na stanovenou délku pobytu spolu sestavíme v průběhu první terapie.

Během terapie využíváme prvky speciálních neurorehabilitačních metod:

  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • Bobath koncept
  • Senzorická integrace
  • Bazální stimulace
  • Synergická reflexní terapie
  • Léčebná metoda NEURAC®, aj.

Dale využíváme techniky určené ke zlepšení pohybových stereotypů, popřípadě pro jejich nové učení.

Cílem je zlepšení fyzických a mentálních schopností, které vedou ke zlepšení soběstačnosti klienta a lepšímu začlenění do společnosti.

V ceníku můžete také nalézt zvýhodněné cenové nabídky pro neurorehabilitační program. Doplňkové procedury jsou poté připočteny k ceně neurorehabilitačnímu programu.

Pro klienty z okolí Rožnova je možnost do našeho zařízení na tento program dojíždět ambulantně. Pro pacienty ze vzdálenějších koutů republiky je možnost využít nějaké z ubytování v Rožnově a jeho okolí (postupně budeme možnosti ubytování doplňovat -  v sekci Ubytování). Samozřejmě, pokud budete mít zájem, i nyní Vám rádi poradíme s možnostmi ubytování a také se zajištěním stravování, apod. 

Budeme se snažit Vám pobyt u nás co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit!