Pro lékaře

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v souladu s nařízením č. 55 o rozsahu činností nemedicínských pracovníků v oblasti zdravotnictví, žádám o vystavení Poukazu na vyšetření/ošetření FT pro pacientku odeslanou Vámi, i když naše ambulance nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V případě, že není možné vystavit Poukaz na vyšetření/ošetření FT, bych Vás chtěla požádat o napsání zprávy pro pacientku, obsahující následující informace. Velmi děkuji. 

Prosím, poukaz nebo zpráva by měla obsahovat tyto informace:

  • diagnózu (základní, ostatní)
  • stav, který vyžaduje FT (měkké a mobilizační techniky, léčba podle metody L. Mojžíšové, uvolnění svalů pánevního dna, mobilizace kostrče per rectum dle Mojžíšové, atd.)
  • cíl terapie (např. úleva od bolestí kyčlí, kostrče)
  • rizika na straně pacienta
  • upozornění
  • razítko, podpis a datum